O nas

Jesteśmy firmą software'ową dostarczającą innowacyjne rozwiązania z zakresu monitorowania/zarządzania i bezpieczeństwa IT, w szczególności produkty wspomagające:

  • Monitoring czasu pracy i wykorzystania aplikacji
  • Monitorowanie poprawności i wydajności działania stacji roboczych

Nasze rozwiązania wykorzystywane są głównie w średnich i dużych organizacjach.

Kładziemy duży nacisk na skalowalność i wydajność rozwiązania. Nawet w jednym z największych wdrożeń (w banku, na 12000 stacji), przy przeglądaniu danych z okresu 6 miesięcy, czas wyświetlania raportów nie przekracza kilku sekund. Agent instalowany na stacjach i zbierający dane jest dobrze zoptymalizowany i niezauważalny dla użytkownika.

Prowadzimy wdrożenia zarówno w chmurze, jak i w infrastrukturze Klienta (on-premise).

Dbamy o to, aby Klienci mieli łatwy dostęp do zebranych danych i mogli je analizować w taki sposób, w jaki tylko potrzebują. Dane zebrane przez rozwiązanie są przechowywane w formie nie-zagregowanej, dzięki czemu możliwe jest generowanie dowolnych raportów, a nie tylko przygotowanych wcześniej przez dostawcę, po wstępnej agregacji. Umożliwiamy dostęp do danych nie tylko za pomocą interfejsu użytkownika dostarczanego przez rozwiązanie, ale również za pomocą standardowych metod, tj. poprzez API, lub bezpośrednio przez ODBC lub export do CSV/Excel.

Marka Actizoom jest własnością firmy Consulting Tomasz Luchowski.