Monitoring stacji roboczych, który przyspieszy rozwiązywanie problemów

Narzędzie do monitorowania problemów występujących na stacjach roboczych, poprawności działania aplikacji i wydajności. Wspiera dział IT w śledzeniu zmian w środowisku (np. w zainstalowanym oprogramowaniu) i diagnozowaniu problemów, co ułatwia i przyspiesza ich rozwiązywanie.

Stałe diagnozowanie stanu stacji roboczych i oprogramowania

Dzięki aplikacji zyskasz skuteczny monitoring stacji roboczych i oprogramowania, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i wydajności oraz możliwość szybkiego usunięcia błędów czy awarii.

Centralne zarządzanie

Sprawdź, na ilu stacjach występuje dany problem, lub gdzie została wprowadzona zmiana w zainstalowanym oprogramowaniu lub aktualizacjach.

Kontrola stacji roboczych przez użytkowników końcowych

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do informacji o aktualnym stanie stacji roboczej dla użytkowników końcowych. Umożliwia to sprawdzenie, czy stacja ma problemy z połączeniem lub wykazuje całkowity brak połączenia - bez konieczności kontaktu z Helpdesk.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych

Aplikacja umożliwia wczesne wykrycie problemów i błędów na dyskach, co pomaga zapobiegać utracie danych.

Skrócenie czasu przestojów

Monitoring pomaga wykryć problemy na wczesnym etapie i skrócić czas przestojów.

Monitoruj problemy, zmiany i zdarzenia na stacjach

Wykryj problemy, które pojawiają się na stacjach roboczych. Otrzymaj powiadomienia o błędach, zmianach, problemach z wydajnością i dostępnością.

Uzyskaj informacje o:

 • instalacji nowego software’u lub aktualizacji Windows
 • błędach widocznych w event logach
 • crashujących się aplikacjach, niepoprawnych zamknięciach systemu operacyjnego
 • problemach/rozłączeniach z WiFi
15-monitoruj-problemy
16-informacje-zbiorcze

Informacje zbiorcze o wielu stacjach, lub szczegółowe o danej stacji

Sprawdź informacje zbiorcze odnośnie całego środowiska, bądź szczegółowe informacje o konkretnej stacji.

Aktualnie zalogowani użytkownicy

Zweryfikuj, jacy uzytkownicy są obecnie zalogowani na stacjach – czy są to sesje lokalne, czy zdalne (skąd?), czy mają zablokowany ekran, jaki jest czas braku aktywności.

Błędy aplikacji i crashe systemu

Sprawdź, jakie aplikacje niepoprawnie zamykają się z błędem oraz na jakich stacjach występuje najwięcej takich problemów.

Szybko dostrzeż sytuacje, gdy liczba błędów w bieżącym okresie czasu jest znacząco większa, niż w poprzedzającym okresie czasu.

Problemy w event logach

Sprawdź, jakie błędy pojawiają się w logach na stacjach – według liczności, loga (źródła), daty.

Zmiany w software

Sprawdź, jakie aplikacje zostały zainstalowane, odinstalowane na stacji. Uzyskaj informacje o zaktualizowanym oprogramowaniu.

Kluczowe informacje o stacji

Łatwo zweryfikuj kluczowe informacje dotyczące stacji – dane o: zalogowanym użytkowniku, lokalizacji/sieci do jakiej jest podłączona i jej stabilności/opóźnieniach, obciążeniu procesora, zmianach w software, crashach aplikacji i systemu, błędach w logach.

Zmiany/istotne wydarzenia na stacji

Szybko przejrzyj ostatnie zmiany i istotne wydarzenia na stacji. W jednym widoku sprawdź informacje o:

 • instalacji oprogramowania
 • instalacji aktualizacji Windows
 • zmianach aktywnej sieci
 • crashach aplikacji
 • błędach w event logu

Logowania na stację

Zweryfikuj, jacy użytkownicy są obecnie zalogowani na stacji.

Sprawdź, jacy użytkownicy w przeszłości logowali się na stacji (i skąd).

Zainstalowany software

Szybko i wygodnie sprawdź, jaki software jest zainstalowany na stacji.

Zainstalowane aktualizacje

Sprawdź, jakie aktualizacje Windows są zainstalowane na stacjach.

Wykryj błędy na dyskach

Zweryfikuj, jakie stacje zgłaszają błędy na dyskach.
Zareaguj, zanim spowoduje to przerwę w pracy i/lub utratę danych.

Wersje systemów i wsparcie

Sprawdź statystyki dotyczące szczegółów wersji systemu – edycja, wersja, czy są wspierane.

Wykryj komputery z rozsynchronizowanym czasem

Komputery z niewłaściwie ustawionym czasem mogą mieć problemy z uwierzytelnieniem lub dostępem do aplikacji lub zasobów.

W łatwy sposób zidentyfikuj takie stacje, aby podjąć działania naprawcze.

Wykryj komputery, które nie łączą się z siecią firmową

Wykryj stacje, które są poza siecią firmową, i nie połączyły się z VPN od dłuższego czasu.

Takie stacje mogą nie dostawać zaktualizowanych polityk, konfiguracji i oprogramowania, co może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo.

Interfejsy sieciowe

Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji sieci na stacji.

Szczegółowe informacje o stacjach

Sprawdź szczegółowe informacje o sprzęcie/numerach seryjnych, modelu dysku twartego, dacie ostatniego restartu systemu, czy stacja domaga się restartu.
18-raporty-email

Raporty e-mail

Możliwość generowanie raportów i wysyłania e-mailem, np. cykliczny raport z podsumowaniem zmian w zainstalowanym software, ostrzeżenie e-mail o małej ilości wolnego miejsca na dysku wysyłane bezpośrednio do użytkowników.

Rozszerzalność i możliwość dostosowania

Rozwiązanie może być rozszerzone i dostosowane do potrzeb Klienta podczas wdrożenia.
19-rozszerzalnosc
20-cloud

Wdrożenie w cloud lub on-premise

Dostępne jest wdrożenie w modelu SaaS, w chmurze Klienta lub w całości on-premise.

Poznaj funkcje monitoringu stacji roboczych, które optymalizują pracę

Sercem aplikacji jest mały, niewidoczny dla użytkownika agent, który zbiera szereg informacji odnośnie:

 • obciążenia procesora (oraz o najbardziej obciążających procesach)
 • wydajności i opóźnień sieci, do jakiej jest podłączona stacja (przy połączeniu kablowym lub WiFi)
 • wolnego miejsca na dysku, wolnej pamięci
 • zainstalowanego/odinstalowanego oprogramowania
 • zainstalowanych/odinstalowanych aktualizacji
 • zdarzeń w dzienniku systemowym (Eventlog), w szczególności informacji o błędach
 • błędów na dysku
 • zamykających się z błędem aplikacji, niepoprawnych zamknięć systemu operacyjnego

Dostęp do kluczowych danych umożliwia nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem stacji roboczych i szybką reakcję działu IT w razie wystąpienia błędów czy awarii systemu.

Jak działa aplikacja do monitoringu stacji roboczych?

Informacje są przekazywane do serwera i są dostępne dla działu IT poprzez interfejs webowy w czasie prawie rzeczywistym – dane są odświeżane co około 1 min (niektóre dane zbierane są rzadziej). Dzięki temu dział IT może łatwiej monitorować sytuację i szybciej rozwiązywać problemy.

Dział IT ma możliwość szybkiego wyszukania stacji/użytkownika (po nazwie komputera, loginie/nazwisku) i podglądu:
 1. Czy na stacji wystąpiły ostatnio błędy:
  1. crashe aplikacji, np. wyłączający się samoczynnie z błędem Outlook
  2. crashe systemu operacyjnego - niespodziewany restart, spowodowany błędem
  3. inne problemy w event logu, np. zgłoszone przez aplikacje lub sterowniki

 2. Czy na stacji wystąpiły ostatnio zmiany:
  1. Jakie aplikacje zostały ostatnio zainstalowane
  2. Jakie aktualizacje zostały ostatnio wdrożone
  3. Czy stacja wymaga restartu (pending reboot)

 3. Czy stacja nie ma nadmiernie obciążonego/wykorzystanego:
  1. Sieci:
   • jaki jest ping do sieci korporacyjnej
   • czy występują straty pakietów
   • informacja czy stacja jest w sieci biurowej, czy poza
  2. CPU:
   • czy nie ma dużej utylizacji przez dłuższy okres czasu
   • informacja o najbardziej obciążających procesach
  3. Pamięci
   • alert przy bardzo małej liczbie wolnej pamięci
Możliwe jest przejrzenie najnowszych danych (ostatniej zebranej próbki), jak i danych historycznych i/lub zagregowanych (z wielu stacji). Możliwe jest sprawdzenie, którzy użytkownicy, kiedy, logowali się na którym komputerze - w formie tabularycznej.

Dostępne informacje

Rozwiązanie umożliwia dostęp m.in. do następujących informacji:
 • Podsumowanie ostatnich crashy aplikacji i systemu
 • Szczegółowa lista ostatnich crashy aplikacji i systemu
 • Podsumowanie błędów w event logach – po komputerach, oraz po źródle (typie)
 • Komputery z nieprawidłowym (rozsynchronizowanym) zegarem
 • Komputery z wykrytymi błędami na dysku
 • Komputery, które są aktywne, ale są poza siecią firmową, bez zestawionego VPN
 • Aktualnie zalogowani użytkownicy, na jakich komputerach, czy aktywni: (ogólny widok w całej firmie)
 • Liczba komputerów z danym systemem operacyjnym i wersją
 • Informacje o konkretnej stacji - Ogólne informacje
 • Szczegóły ostatnich zmian/zdarzeń
 • Niepoprawne zamknięcia (crashe) aplikacji
 • Błędy w Event logach
 • Informacja o interfejsach sieciowych
 • Lista użytkowników, którzy kiedykolwiek logowali się na stacji
 • Lista zainstalowanego oprogramowania
 • Lista zainstalowanych aktualizacji
 • Szczegółowe informacje o systemie
 • Podsumowanie zmian w oprogramowaniu
 • Podsumowanie ostatnich crashy aplikacji i systemu
 • Szczegółowa lista ostatnich crashy aplikacji i systemu
 • Podsumowanie błędów w event logach – po komputerach, oraz po źródle (typie)
 • Komputery z nieprawidłowym (rozsynchronizowanym) zegarem
 • Komputery z wykrytymi błędami na dysku
 • Komputery, które są aktywne, ale są poza siecią firmową, bez zestawionego VPN
 • Aktualnie zalogowani użytkownicy, na jakich komputerach, czy aktywni: (ogólny widok w całej firmie)
 • Liczba komputerów z danym systemem operacyjnym i wersją
 • Informacje o konkretnej stacji - Ogólne informacje
 • Szczegóły ostatnich zmian/zdarzeń
 • Niepoprawne zamknięcia (crashe) aplikacji
 • Błędy w Event logach
 • Informacja o interfejsach sieciowych
 • Lista użytkowników, którzy kiedykolwiek logowali się na stacji
 • Lista zainstalowanego oprogramowania
 • Lista zainstalowanych aktualizacji
 • Szczegółowe informacje o systemie
usersheart-pulseselecthistorycheckmark-circle