Monitoring czasu pracy i wykorzystania aplikacji

Rozwiązanie umożliwia sprawdzenie, ile czasu użytkownicy spędzają na pracy przy komputerze, oraz z jakich aplikacji (lokalnych, WWW lub Citrix/RDS) korzystają w tym czasie.

Wydajne i bezpieczne rozwiązanie klasy enterprise (wdrożenia m.in. w sektorze bankowym, na 12000 stacji), dostępne również dla mniejszych organizacji (w chmurze, lub on-premise).

Weryfikacja czasu pracy i czasu spędzonego w aplikacjach

Rozwiązanie umożliwia sprawdzenie, jakie aplikacje są wykorzystywane w organizacji, na ilu komputerach, przez ilu użytkowników, i przez ile czasu. Możliwość podglądu danych zbiorczo, lub tylko dla wybranego użytkownika.

Identyfikacja nieużywanego oprogramowania

Łatwa weryfikacja, czy aplikacje, na które kupowane są licencje lub subskrypcje, są faktycznie wykorzystywane na zakładanym poziomie, czy jest możliwość optymalizacji.

Eliminacja starych wersji oprogramowania

Aplikacja umożliwia wykrycie przestarzałych wersji oprogramowania,  które mogą mieć krytyczne luki w bezpieczeństwie, i które powinny jak najszybciej zostać zaktualizowane.

Definiowanie poziomu dostępu do danych

Dostęp do raportów może zostać nadany użytkownikowi na wybranym poziomie - dostęp do danych odnośnie całej organizacji, tylko wybranego departamentu, lub tylko konkretnego użytkownika.

Zoptymalizowany agent zbierający dane

Dane zbierane są za pomocą małego programu (agenta), który nie jest widoczny dla użytkowników. Agent nie ma odczuwalnego wpływu na szybkość działania systemu.

Raporty

Wyświetlaj raporty dotyczące aktywności użytkowników w aplikacjach dla całej organizacji lub pogrupowane według departamentu/stanowiska lub innych atrybutów.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wykorzystanie aplikacji

Rozwiązanie zbiera informacje o tym, z jakich aplikacji korzystają użytkownicy – w jakim dniu, w jakich godzinach, jak długo.

Dostępne są dane o aplikacjach uruchamianych lokalnie, poprzez WWW, lub Citrix/RDS.

Aktywność / brak aktywności

Zamiast aktywnej aplikacji, na stacji może być zablokowany ekran lub rozłączona sesja zdalna – takie informacje również są zbierane.

Opcjonalnie - brak aktywności użytkownika na stacji (tzn. niekorzystanie z klawiaturzy/myszy) powyżej 10 minut może być uznane jako nieaktywność.

Średnie czasy aktywności

Możliwość porównania średniego czasu pracy oraz czasu wykorzystania aplikacji w danym przedziale czasowym.

Czasy aktywności - godzinowe

Widok, w jakich godzinach użytkownicy najwięcej korzystają z aplikacji.

Domyślnie prezentowane dane z godzin pracy np. 9-17, możliwość podglądu dowolnych godzin.

Wykorzystanie aplikacji  - godzinowe

Szczegółowe rozbicie, w jakich godzinach użytkownicy korzystają z jakich aplikacji.

Filtrowanie

Możliwość podglądu jedynie informacji o wybranych aplikacjach, np. tylko o wewnętrznych aplikacjach web wykorzystywanych w organizacji.

Wykorzystanie aplikacji - np. Office

Możliwość weryfikacji np. wszystkich aplikacji z pakietu Office, wykorzystywanych w organizacji – liczba użytkowników według dat, według aplikacji, według wersji.

Wersje aplikacji

Możliwość sprawdzenia, z jakich wersji aplikacji korzystają użytkownicy. Przykładowo, używane w organizacji wersje Chrome – wraz z liczbą komputerów.

W łatwy sposób umożliwia to wykrycie przestarzałych wersji oprogramowania, które mogą mieć luki bezpieczeństwa, które natychmiast powinny zostać załatane.

Raporty

Zestaw standardowych raportów, z możliwością dostosowania (lub zbudowania całkiem nowych) podczas wdrożenia.

Dostęp do danych z Excel/PowerBI

Dzięki wsparciu dla ODBC, możliwy jest dostęp do danych ze standardowych narzędzi, np. Excel lub PowerBI.

Zakres analizowanych danych

Prezentacja danych na wybranym poziomie szczegółowości.

Możliwość wyświetlenia danych dla całej organizacji, pogrupowanych według działu/departamentu lub innych atrybutów.

Uprawnienia do danych

Możliwość nadania różnym użytkownikom uprawnień jedynie do części danych, np.:

 • nadania dostępu tylko do konkretnego Pionu/Departamentu
 • nadania managerom dostępu tylko do danych ich zespołu
 • nadania dostępu jedynie do raportów o wykorzystywanych aplikacjach i wersjach, bez informacji o czasie pracy/odwiedzanych stronach WWW
 • nadania każdemu użytkownikowi dostępu do jego/jej własnych danych.

Przyjazne nazwy/grupowania

Możliwe jest dostosowanie, jak informacje o danych aplikacjach są wyświetlane na raportach. W przypadku, gdy do jednej aplikacji można dostać się na kilka sposobów/przez kilka adresów, można zdefiniować przyjazną nazwę i grupowanie, np:

 • Wyświetlanie jako jeden wpis Jira:
  • 10.143.13.124
  • Jira
  • jira.domena.pl
 • Wyświetlanie jako jeden wpis Dostęp zdalny:
  • Podłączenie pulpitu zdalnego
  • Remote Desktop Connection Manager
  • ConfigMgr Remote Control Viewer

Baza danych do raportów

Dane przechowywane w ClickHouse (OLAP DBMS) w formie nie zagregowanej - możliwość generowania dowolnych raportów.

Wsparcie dla ODBC - poza interfejsem WWW, możliwość dostępu do danych za pomocą standardowych narzędzi, np. Excel lub PowerBI Desktop.

Praca użytkownika na wielu stacjach

W przypadku pracy użytkownika jednocześnie na więcej niż jednej stacji (lub przez RDP/Citrix), analizowane są dane ze wszystkich sesji, przy czym:

 • Czas aktywności zostanie naliczony tylko raz.
 • Zostanie zaprezentowana właściwa aplikacja, wpisy „Podłączenie pulpitu zdalnego” oraz „Citrix HDX Engine” zostaną ukryte.
 • W przypadku pracy po RDP/Citrix na serwerze bez agenta, zostanie pokazana informacja o pracy w sesji zdalnej, bez szczegółowej informacji o aplikacji.

Architektura

Rozwiązanie składa się z:

 • agenta instalowanego na stacjach roboczych (i opcjonalnie: serwerach Citrix/RDS)                    
 • komponentów serwerowych (on-premise lub w chmurze):
  • aplikacji Web (dostęp do raportów dla uprawnionych użytkowników)
  • komponentów przetwarzających dane i udostępniające je do raportów
  • komponentów pobierających dane o użytkownikach z Active Directory

Agent

Agent jest małym procesem, niewidocznym dla użytkownika. Został zoptymalizowany, dzięki czemu zużywa minimalną ilość zasobów systemowych i nie wpływa w zauważalny sposób na wydajność stacji oraz komfort pracy użytkownika. Istnieje możliwość ukrycia wpisu w Panelu Sterowania „Dodaj/Usuń Programy”. 
 
Ruch sieciowy generowany przez agenta również jest minimalny - średni ruch generowany przez agenta to 15KB/1h, czyli poniżej 0.4MB/dzień.
 
W przypadku gdy użytkownicy pracują off-line, dane są nadal zbierane - zapisywane są w lokalnej bazie na stacji i zostaną przesłane, gdy przywrócona zostanie możliwość komunikacji.
 
Agent został wyposażony w funkcję wysyłania alertów do administratorów, gdy na stacji jest mało wolnego miejsca na dysku, aby zapobiec sytuacji, w której dane o wykorzystaniu aplikacji nie mogłyby zostać zapisane z powodu braku miejsca na dysku.

Wspierane systemy operacyjne

 • Windows 7 64-bit oraz 32-bit
 • Windows 10 64-bit oraz 32-bit
 • Windows 11
 • Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019

Monitoring czasu pracy, wykorzystania aplikacji i możliwość optymalizacji licencji

Rozwiązanie umożliwia weryfikację czasu pracy użytkowników i wykorzystania aplikacji w organizacji. Pomaga managerom i wybranym pracownikom działów IT w zrozumieniu wykorzystania aplikacji przez użytkowników końcowych, bez naruszania ich prywatności. Dane zbierane są ze szczegółowością co do dnia/godziny - przez ile sekund w ramach danej godziny użytkownik łącznie korzystał z aplikacji (uruchamianych lokalnie, aplikacji WWW lub przez Citrix/RDS).

Możliwe jest również sprawdzenie wersji wykorzystywanego oprogramowania, dzięki czemu zidentyfikowane zostaną przestarzałe wersje aplikacji, które mogą mieć luki zabezpieczeń.

Dzięki weryfikacji na ilu dokładnie stacjach jest wykorzystywane oprogramowanie, możliwe są oszczędności przy zakupie i przedłużaniu licencji i subskrypcji - często zdarza się, że zakupionych jest więcej licencji, niż jest faktycznie wykorzystywane.
cogtrasheyechart-barslistframe-expand